موضوعات = جامعه شناسی
بازنمایی اسطوره‌ای بودن برج میلاد با استفاده از نشانه‌شناسی رولان بارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.334133.1261

جمیل قریشی؛ محمد رضا تاجیک


«خودزایشی واقعیت اجتماعی» و نقد رئالیسم انتقادی: مارگارت آرچر و اندرو سِیِر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

10.22059/jisr.2022.336933.1271

فرهاد بیانی


شناسایی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی (مروری سیستماتیک بر مطالعات حوزۀ انرژی در ایران)

دوره 11، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 305-345

10.22059/jisr.2022.330234.1237

الهه سادات اکبرنیا؛ صادق صالحی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ غلامرضا حیدری


گفتمان عدالت‌خواه و بازنمایی طبقات اجتماعی در سینمای ایران

دوره 11، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 373-402

10.22059/jisr.2022.318398.1179

احسان آقابابایی؛ محمدتقی فروتن


مطالعۀ جامعه‌شناختی فرسودگی تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 11، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 489-516

10.22059/jisr.2022.319915.1191

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ مرضیه ساعی


تجربۀ سرپرستی خانوار توسط زنان و چرخۀ بازتولید فلاکت (نمونۀ موردی: زنان سرپرست خانوار شهر کرج)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-27

10.22059/jisr.2021.307490.1096

صلاح الدین قادری؛ علیرضا کریمی؛ سمیه سلیمانی؛ خدیجه کارگر اسفند آبادی؛ مهدخت عنبری روزبهانی


تحلیل جامعه‌شناختی شرایط و زمینه‌های فریب در تعاملات اجتماعی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 53-79

10.22059/jisr.2022.303258.1070

سیده فاطمه محبی؛ سهیلا صادقی فسایی؛ سعید آقائی


واکاوی فرآیند توسعه زیست بوم کارآفرینی در استان خوزستان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-142

10.22059/jisr.2022.319891.1190

معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری؛ علی بوداقی؛ سیده منا فاضلی پور


مطالعه فرایند هویت‌یابی زنان در شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: زنان کاربر اینستاگرام)

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 1029-1059

10.22059/jisr.2021.321681.1200

شهلا باقری میاب؛ مرجان ربیعی؛ الهام اکبری؛ عاصمه قاسمی


مطالعه جامعه شناختی رابطۀ توسعه و جرم در استان همدان

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 1093-1121

10.22059/jisr.2021.305535.1086

سعید گودرزی؛ نیره جاویدانی؛ عباس سوری


واکاوی مبانی هستی‌شناختی پژوهش‌های جامعه‌شناختی در ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 1149-1179

10.22059/jisr.2021.308636.1107

حمید حیدری؛ محمد تقی ایمان؛ حبیب احمدی؛ اسفندیار غفاری نسب