اهداف و چشم انداز

 نشریه درصدد انتشار مقالات علمی ـ پژوهشی، مسئله محور و نوآورانه است. تبدیل نشریه به یکی از نشریات با ضریب تأثیر بالا در کشور و نمایه شدن در ایندکس های بین المللی در چشم انداز آتی نشریه ترسیم شده است.