دستورالعمل تنظیم مقاله و بارگذاری آن در سامانه

از نویسندگان محترم درخواست می شود بعد از ثبت نام در سامانه با نام کاربری و گذار واژه اختصاصی وارد سامانه شده و فرایند ثبت مقاله را به طور کامل تکمیل کنند.

لطفا قبل از ارسال مقاله نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام کنید. درج کد شناسه پژوهشگر الزامی است. برای دریافت کد به آدرس https://orcid.org/signin مراجعه شود. برای راهنمای دریافت کد شناسه اورکید اینجا کلیک کنید.


                   رعایت دستورالعمل نشریه در تنظیم مقاله ضروری و الزامی است برای دریافت آن اینجا کلیک کنید

 


لازم است در انتهای مقاله قید شود که مقاله از طرح پژوهشی مستخرج شده است یا پایاننامه (کارشناسی ارشد یا دکتری). ازاین رو نویسندگان محترم لازم است تصویر تصویب نامه قرارداد طرح پژوهشی و پروپوزال پایاننامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری را در قسمت فایل های تکمیلی آپلود کنند.

درج نام نویسنده دیگر غیر از اسامی اساتید راهنما، مشاور و دانشجو در مقالات مستخرج از رساله یا پایاننامه ممنوع است.

لازم است حداقل یکی از نویسندگان مقاله عضو هیات علمی باشد.

اسامی نویسندگان به ترتیبی که در سامانه درج شده تا زمان چاپ بدان صورت خواهد ماند و به هیج عنوان امکان قابل تغییر (حذف نویسنده یا اضافه نمودن نویسنده دیگر و یا تغییر ترتیب) وجود ندارد. دقت شود افیلیشن نویسندگان به فارسی و انگلیسی در باکس مربوطه به درستی ثبت شود.

بر اساس مقررات فصلنامه چنانچه مقاله ای پس از بررسی های لازم برای چاپ پذیرفته شود، در گواهی پذیرش مقاله سال و شماره ای که مقاله در آن چاپ خواهد شد؛  قید نمی شود.


لازم است در قسمت فایل های ارسالی؛ فایل های زبر بارگذاری شود:
فایل نام نویسندگان: متن کامل مقاله با نام نویسندگان
فایل مقاله اصلی: متن کامل مقاله بدون نام نویسندگان
فایل های تکمیلی: 1) فرم تعارض منافع نویسندگان؛ 2) فرم تعهد نامه و اصالت اثر؛ 3) گزارش همپوشانی از سمیم نور یا همتاجو؛ 4) تصویر مصوبه پایاننامه رساله و قرار داد طرح پژوهشی

از نویسندگان محترمی که  در این نشریه مقاله چاپ شده دارند، درخواست می شود در قسمت مشخصات نویسنده با کلیک روی ایکون ویرایش، نسبت به ثبت شناسه پژوهشگری (نویسندگی) خود اقدام نمایند.

نویسندگان محترم باید در هنگام بارگذاری مقاله تصحیح شده بر اساس نظرات داوران، گزارش همپوشانی مقاله تصحیح شده را با دیگر منابع متنی (قابل دریافت از سامانه مشابهت یاب سمیم نور یا همتاجو) را نیز بارگذاری کنند. (مشابهت حداکثر 30 درصد قابل قبول است). 

بنا بر مصوبه جلسه مورخ 95/11/11 هیات تحریریه فصلنامه، مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی در اولویت بررسی فصلنامه هستند.


لازم به توضیح است که نویسندگان محترم با عطف به «آیین‌نامه تعییـن هزینه پردازش مقـاله در نشـریات علمی دسترسی باز» معاون محترم پژوهشی وزارت عتف؛ بایستی در صورت تائید اولیه مقاله (که طی ایمیلی درخواست خواهد شد) هزینه داوری به مبلغ 150 هزار تومان و در صورت تائید نهائی مقاله هزینه انتشار به مبلغ 650 هزار تومان را به شماره حساب ذیل با مشخصات مربوط واریز کنند: 

 شماره حساب  ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

 شناسه واریز 332070174140107000000002903202           (دانشگاه تهران)

 شماره شبا: IR830100004001070103006825

 به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی  

لازم به ذکر است به فیش های بانکی که فاقد شناسه واریز باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. پرداخت می بایست به صورت حضوری و از طریق شعب بانکی صورت گیرد. به رسیدهای اینترنتی، اپلیکیشن موبایلی و خودپرداز ترتیب اثر داده نمی شود