فصلنامه علمی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربی در حوزه علوم اجتماعی به طور عام و شناسائی مسائل اجتماعی جامعه ایران و ارائه راهکارهای عملی برای آن، به طور خاص، مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی (مقالات مستخرج از طرحهای تحقیقاتی و رساله های دکتری) و مقالات تحلیلی، می نماید. مقالههای دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری تخصصی، به چاپ خواهد رسید.  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ضمن قرار دادن فصلنامه در لیست نشریاتی که ارزش علمی اثبات شده ای دارند، ضریب تاثیر فصلنامه را 0/246 اعلام کرده است.«قابل توجه نویسندگان محترم»

 از نویسندگان محترم درخواست می شود دستورالعمل نشریه را در تنظیم مقاله ارسالی رعایت کنند. به مقالاتی که دستورالعمل نشریه در آنها رعایت نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

 از نویسندگان محترمی که  در این نشریه مقاله چاپ شده دارند،  درخواست می شود در قسمت مشخصات نویسنده با کلیک روی ایکون ویرایش، نسبت به ثبت شناسه پژوهشگری (نویسندگی) خود اقدام نمایند. از این به بعد نویسندگان محترمی که مقاله آنها در نشریه به تائید نهائی داوران جهت چاپ خواهد رسید، باید به منوال ذکر شده عمل کنند. شناسه نویسندگی ارکید پیشنهاد می شود که آن  بعد از ثبت نام در سایت ارکید به نویسندگان اختصاص می یابد. همچنین نویسندگان محترم باید در هنگام بارگزاری مقاله تصحیح شده بر اساس نظرات داوران، گزارش همپوشانی مقاله با دیگر منابع متنی (قابل دریافت از سامانه سمیم) را نیز بارگزاری کنند. مشابهت حداکثر 30 درصد قابل قبول است.

از نویسندگان محترم درخواست می شود فرم تعارض منافع نویسندگان را در قسمت فایل های تکمیلی ارسال مقاله بارگذاری کنند (فرم از سایت دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم قابل دریافت است)

بنا بر مصوبه جلسه مورخ 95/11/11 هیات تحریریه فصلنامه، مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی در اولویت بررسی فصلنامه هستند.

درج «استخراج مقاله از طرح تحقیقاتی و عنوان طرح» یا «استخراج مقاله از رساله و عنوان رساله» در ذیل عنوان مقاله الزامی است. درج نام نویسنده دیگر غیر از  اسامی اساتید راهنما، مشاور و دانشجو در مقالات مستخرج از رساله یا پایاننامه ممنوع است.

 بنا به مصوبه جلسه مورخ 98/7/14 هیات تحریریه فصلنامه، نویسندگان محترم هنگام ثبت مقاله تصویر فیش واریزی به مبلغ 25000 تومان (هزینه بررسی مقاله در هیات تحریریهرا در قسمت فایل های تکمیلی آپلود کنند. همچنین بنا بر مصوبه مورخ 95/3/17  نویسندگان محترم مقالاتی که مقاله ارسالی شان در جلسه هیأت تحریریه مورد تأئید اولیه قرار گرفته است، می بایست تصویر فیش واریزی به  به مبلغ 50000 تومان (هزینه داوری مقاله) را به ایمیل نشریه ارسال کنند. چنانچه مقاله مورد تائید نهائی داوران قرار گرفت از نویسندگان درخواست خواهد شد که هزینه چاپ و انتشار مقاله به مبلغ 300000 تومان را نیز واریز کنند. قرار گرفتن مقاله در فرایند بررسی اولیه در جلسه هیات تحریریه؛ داوری و چاپ و انتشار منوط به پرداخت هزینه های حمایتی اشاره شده در هر یک از مراحل بررسی مقاله است.
 شماره حساب  ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵
شناسه واریز 332070174140107000000002903202
شماره شبا: IR830100004001070103006825
به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی  
 


  نوع نشریه: فصلنامه

شماره مجوز علمی:3/18/197523

شماره استاندارد بین المللی (شاپا)

نسخه چاپی: 5254-2322 

نسخه الکترونیکی: 6355-2888

صاحب امتیاز: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

مدیر مسئول: دکتر حمید پارسانیا 

سر دبیر: دکتر غلامرضا غفاری 

معاون سردبیر: دکتر پروین علی پور

کارشناس: هانیه دارابی

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، واحد 6، دفتر فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 

پست الکترونیک: Jisr@ut.ac.ir

شماره تماس: 88994337 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 519-769 

1. بررسی مشروعیت قدرت اعمال‌شده در فرایند پژوهش دانشگاهی

صفحه 519-548

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی


6. دگردیسی هویت و تغییر نام اشخاص: یک بررسی نام‌شناختی اجتماعی

صفحه 641-664

بهمن زندی؛ آناهیتا لطیفی؛ علی کریمی فیروزجایی؛ محمدرضا احمدخانی


7. شاخص توسل‌جویی؛ تکمله‌ای بر مدل‌های سنجش دینداری در ایران: پژوهشی تجربی در شهر یزد

صفحه 665-692

ابولفضل مرشدی؛ ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ الهام کونانی