به اطلاع می رساند فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران موفق به کسب عنوان «نشریه هسته» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) شده است. از همه همراهان فصلنامه (اعضای دانشمند هیات تحریریه، داوران محترم و نویسندگان گرامی) کمال تشکر را داریم.


 

 فصلنامه علمی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربی در حوزه علوم اجتماعی به طور عام و شناسائی مسائل اجتماعی جامعه ایران و ارائه راهکارهای عملی برای آن، به طور خاص، مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی (مقالات مستخرج از طرحهای تحقیقاتی و رساله های دکتری) و مقالات تحلیلی، می نماید. مقالههای دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری تخصصی، به چاپ خواهد رسید. از مراکز دانشگاهی و پژوهشی درخواست می شود اصالت «گواهی پذیرش مقاله» صادر شده به نام فصلنامه را حتما از طریق ایمیل نشریه به ادرس jisr@ut.ac.ir استعلام کنند. 

«قابل توجه نویسندگان محترم»

 از نویسندگان محترم درخواست می شود دستورالعمل نشریه را در تنظیم مقاله ارسالی رعایت کنند. به مقالاتی که دستورالعمل نشریه در آنها رعایت نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

 از نویسندگان محترمی که  در این نشریه مقاله چاپ شده دارند،  درخواست می شود در قسمت مشخصات نویسنده با کلیک روی ایکون ویرایش، نسبت به ثبت شناسه پژوهشگری (نویسندگی) خود اقدام نمایند. از این به بعد نویسندگان محترمی که مقاله آنها در نشریه به تائید نهائی داوران جهت چاپ خواهد رسید، باید به منوال ذکر شده عمل کنند. شناسه نویسندگی ارکید پیشنهاد می شود که آن  بعد از ثبت نام در سایت ارکید به نویسندگان اختصاص می یابد. همچنین نویسندگان محترم باید در هنگام بارگذاری مقاله تصحیح شده بر اساس نظرات داوران، گزارش همپوشانی مقاله با دیگر منابع متنی (قابل دریافت از سامانه مشابهت یاب سمیم نور یا همتاجو ) را نیز بارگذاری کنند. مشابهت حداکثر 30 درصد قابل قبول است.

از نویسندگان محترم درخواست می شود فرم تعارض منافع نویسندگان را در قسمت فایل های تکمیلی ارسال مقاله بارگذاری کنند (فرم از سایت دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم قابل دریافت است)

بنا بر مصوبه جلسه مورخ 95/11/11 هیات تحریریه فصلنامه، مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی در اولویت بررسی فصلنامه هستند.

درج «استخراج مقاله از طرح تحقیقاتی و عنوان طرح» یا «استخراج مقاله از رساله و عنوان رساله» در ذیل عنوان مقاله الزامی است. نویسندگان محترم توجه فرمایند آپلود تصویر تصویب نامه قرارداد طرح پژوهشی و پروپوزال پایاننامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در قسمت فایل های تکمیلی الزامی است. درج نام نویسنده دیگر غیر از  اسامی اساتید راهنما، مشاور و دانشجو در مقالات مستخرج از رساله یا پایاننامه ممنوع است.

 بنا به مصوبه جلسه مورخ 98/7/14 هیات تحریریه فصلنامه، نویسندگان محترم هنگام ثبت مقاله تصویر فیش واریزی به مبلغ 25000 تومان (هزینه بررسی مقاله در هیات تحریریهرا در قسمت فایل های تکمیلی آپلود کنند. همچنین بنا بر مصوبه مورخ 95/3/17  نویسندگان محترم مقالاتی که مقاله ارسالی شان در جلسه هیأت تحریریه مورد تأئید اولیه قرار گرفته است، می بایست تصویر فیش واریزی به  به مبلغ 50000 تومان (هزینه داوری مقاله) را به ایمیل نشریه ارسال کنند. چنانچه مقاله مورد تائید نهائی داوران قرار گرفت از نویسندگان درخواست خواهد شد که هزینه چاپ و انتشار مقاله به مبلغ 300000 تومان را نیز واریز کنند. قرار گرفتن مقاله در فرایند بررسی اولیه در جلسه هیات تحریریه؛ داوری و چاپ و انتشار منوط به پرداخت هزینه های حمایتی اشاره شده در هر یک از مراحل بررسی مقاله است.
 شماره حساب  ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵
شناسه واریز 332070174140107000000002903202
شماره شبا: IR830100004001070103006825
به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی  
 


  نوع نشریه: فصلنامه

شماره مجوز علمی:3/18/197523

شماره استاندارد بین المللی (شاپا)

نسخه چاپی: 5254-2322 

نسخه الکترونیکی: 6355-2888

صاحب امتیاز: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

مدیر مسئول: دکتر سیدمهدی اعتمادی فرد

سر دبیر: دکتر غلامرضا غفاری 

معاون سردبیر: دکتر پروین علی پور

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، واحد 6، دفتر فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 

پست الکترونیک: Jisr@ut.ac.ir

شماره تماس: 88994337 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 659-973