فصلنامه علمی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربی در حوزه علوم اجتماعی به طور عام و شناسائی مسائل اجتماعی جامعه ایران و ارائه راهکارهای عملی برای آن، به طور خاص، مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی (مقالات مستخرج از طرحهای تحقیقاتی و رساله های دکتری) و مقالات تحلیلی، می نماید. مقالههای دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری تخصصی، به چاپ خواهد رسید. 

نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

شماره مجوز علمی: 3/18/197523

توالی نشر: فصلنامه

نوع مقالات: پژوهشی، ترویجی و مروری

نوع داوری: دو سو ناشناس (تعیین سه داور، تائید دو داور برای پذیرش مقاله الزامی است)

نوع انتشار: الکترونیکی

نرخ پذیرش مقالات: 23 درصد

نرم افزار مشابهت یاب: سمیم، همتاجو (حداکثر مشابهت 25 درصد)

وضعیت نشریه در سامانه نشریات موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام  ISC: https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx

هزینه بررسی و انتشار: دارد


دسترسی به مقالات نشریه آزاد و رایگان است.

این نشریه سرقت ادبی را با نرم افزار مشابهت یاب بررسی می کند.

  

در راستای اهداف، چشم انداز و سیاست های نشریه و با هدف استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های پژوهشی، بین نشریه علمی «مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران» و انجمن علمی «جامعه شناسی ایران»؛ تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

                                                                

 


از مراکز دانشگاهی و پژوهشی درخواست می شود اصالت «گواهی پذیرش مقاله» صادر شده به نام فصلنامه را حتما از طریق ایمیل نشریه به ادرس jisr@ut.ac.ir استعلام کنند. 

 از نویسندگان محترم درخواست می شود راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کرده و دستورالعمل نشریه را در تنظیم و ارسال مقاله رعایت کنند. 

طبق بخشنامه انتشارات دانشگاه تهران: اسامی نویسندگان و ترتیب نام آنها مطابق اطلاعات مندرج در سامانه در زمان ثبت اولیه خواهد بود و در هیچ یک از مراحل پذیرش و انتشار، قابل تغییر نیست و در صورت هرگونه تغییر، فرایند پذیرش و داوری مجدداً انجام خواهد گرفت. 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 50، فروردین 1403، صفحه 1-144 (بهار 1403) 

ابر واژگان