اصول اخلاق انتشار مقاله

این نشریه متعهد است که:

تصمیمات اتخاذ شده در مورد مقالات ارسال شده فقط براساس قضاوت های تخصصی و حرفه ای و به دور از علایق شخصی انجام شود.

حفظ و صیانت از سوابق دانشگاهی و تحقیقاتی

بر رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر، اعضای هیات تحریریه و داوران نظارت مستمر داشته باشد.

پیوسته؛ مقالات را از لحاظ؛ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی،​ مورد پایش قرار دهد.

در مواقع نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری های لازم را انجام خواهد داد.

 در صورت اثبات هر سوء رفتار، با آن برخورد نماید.

وظایف و مسئولیت های سردبیر و  اعضای هیات تحریریه

تصمیم درباره انتشار یا عدم انتشار یک مقاله، بر عهده سردبیر، اعضای هیات تحریریه و داوران است.

اعضای هیات تحریریه، باید از تعارض منافع جلوگیری کنند.

اعضای هیات تحریریه، باید ذهن خود را فقط بر روی محتوای عقلانی، متمرکز و محدود کنند.

اعضای هیات تحریریه، ملزم به رعایت صیانت علمی و تلاش برای رفع نیازهای علمی خوانندگان خود هستند.

اعضای هیات تحریریه، باید سرقت ادبی، تقلب و کلاهبرداری های احتمالی را، بر مبنای «مصادیق تخلفات پژوهشی» مندرج در دستورالعمل ابلاغی وزارت عتف به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳، شناسایی کنند و در موارد نیاز؛ اصلاحات، توضیحات و واپس گیری ها و عذرخواهی ها را ارائه دهند.

اعضای هیات تحریریه، باید اصل بینامی داوران را حفظ کنند.

اعضای هیات تحریریه،​ باید رونوشت های ارسال شده را، تا هنگام انتشار، محرمانه نگه دارند.

اعضای هیات تحریریه، نباید اطلاعات رونوشت ها را، برای افرادی غیر از نویسندگان، نویسنده ی مسئول و داوران،​ فاش کنند.

رونوشت های منتشر نشده توسط اعضای هیات تحریریه و یا اعضای دیگر، برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

وظایف و مسئولیت های داوران

داوران دعوت شده به این نشریه باید در محرمانه نگه داشتن رونوشت های ارسال شده تلاش کنند.

انتظار می رود؛ داوران محترم،​با ارسال به موقع نظرات خود به اعضای هیات تحریریه، نشریه را در پیشبرد و تسریع تصمیم گیری و اعلام امکان انتشار یا عدم انتشار رونوشت، مساعدت نمایند.

داوران همتا ملزم به رعایت محرمانه نگه داشتن رونوشت های ارسال شده و عدم استفاده از اطلاعات آنها، برای مقاصد شخصی هستند.

نظرات داوران درباره رونوشت های ارسال شده باید فنی و تخصصی باشد.

داوران نباید رونوشت هایی را که در آن ها تعارض علایق با یکی از مؤلفین، شرکت ها و یا مؤسسات وجود دارد را داوری کنند.

وظایف و مسئولیت های مؤلفان

پیش از ارسال مقاله(که حتما بر مبنای شیوه نامه نشریه تنظیم شده است)، مؤلفان نسبت به قوانین نشریه اطلاع حاصل کنند. پس از تأیید نهایی مقاله جهت انتشار(Accept) امکان هیچ گونه تغییری در ترتیب، تعداد و مرتبه علمی مؤلفان و تغییر نویسنده مسئول نخواهد بود.

رعایت انصاف علمی و عدالت در نقد نظرات و سایر پژوهش‌های مرتبط و پرهیز از کوچک‌انگاری دیگر پژوهش‌ها و پژوهشگران و یا موازی کاری.

طبق بندهای ۵۲-۵۰ دستورالعمل«مصادیق تخلفات پژوهشی» ابلاغی وزارت عتف به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳، رونوشت ها نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی، مقاله ی مروری، یا پایان نامه) چاپ شده باشند یا توسط نشریه دیگری، تحت بررسی باشند.

نویسنده ی مسئول، باید از رضایت دیگر مؤلفان شریک،مطابق، دستورالعمل مذکور، مطمئن شود.

یکی دیگر از مسئولیت های مؤلفان، حصول اطمینان و کسب اجازه ی موسسه ای است که رونوشت ارسال شده، مربوط به آن است.

یکی از شرایط ارسال رونوشت این است که مؤلفان اجازه ی ویرایش آن را، برای خوانایی بیشتر بدهند.

از مؤلفان انتظار می رود تا حامی مالی را، برای اجرای و آماده سازی روند تحقیق، به طور خلاصه بیان کنند.

فرم تعهد اخلاقی می بایست که توسط مولفان امضا شود.

ضمن احترام به حق مالکیت مولفان مقاله،به اطلاع می رساند که در نشریه­ های دسترسی آزاد، عموم افراد اجازه ی دانلود، چاپ، و توزیع مقاله ی خود را نیز می دهند.

همه­ مؤلفان یک رونوشت، لازم است که بر سر اینکه؛ نویسنده مسؤول، فرآیندهای بازنگری بعدی را، پس از ارسال رونوشت بر عهده گیرد، توافق کنند.

هنگامی­که مؤلف یا مؤلفین رونوشت، خطای مهمی را در کارشان دیدند، موظف هستند که سریعا، دبیر علمی نشریه را، برای تصحیح آن مطلع کنند.

از آنجا که سرقت ادبی، یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی محسوب می­شود، درخور یادآوری است که رونوشت های ارسالی به این نشریه، ممکن است توسط نرم افزارهای سرقت ادبی، مورد تحلیل و راستی­ آزمایی قرار گیرد.

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان

سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب میشود. تمامی رونوشت های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار میگیرند.

داده سازی و تحریف: داده سازی هنگامی است که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه داده است. تحریف نیز زمانی رخ میدهد که تحقیقی را انجام داده لیکن داده ها و نتایج آن را تغییر داده است.

ارسال همزمان: منظور ارسال یک رونوشت به دو نشریه است.

ارسال دونسخه ای (المثنی): مصداق آن دو یا چند مقاله با فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.

ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن ها به یک یا چند نشریه است.

سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه ی مؤلفان لیست شده در مقاله کسانی هستند که در انجام آن سهیم بوده اند.

دستکاری منابع: اگر در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر شود، که در محتوی متن، از آنها استفاده نشده است، دستکاری منابع محسوب می شود.