اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1378
تعداد پذیرش 336
تعداد عدم پذیرش 847
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 706

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 405
تعداد مشاهده مقاله 954590
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 422275
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 331 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 90 روز
درصد پذیرش 24 %