اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1299
تعداد پذیرش 295
تعداد عدم پذیرش 795
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 666

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 371
تعداد مشاهده مقاله 884679
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 393722
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 335 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 23 %