اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1493
تعداد پذیرش 358
تعداد عدم پذیرش 922
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 768

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 441
تعداد مشاهده مقاله 1054396
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 482043
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 323 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93 روز
درصد پذیرش 24 %