اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1350
تعداد پذیرش 325
تعداد عدم پذیرش 833
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 694

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 394
تعداد مشاهده مقاله 924747
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 410990
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 330 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 91 روز
درصد پذیرش 24 %