اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1432
تعداد پذیرش 346
تعداد عدم پذیرش 885
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 735

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 422
تعداد مشاهده مقاله 989682
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 441254
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 328 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 90 روز
درصد پذیرش 24 %