کلیدواژه‌ها = زنان
رابطۀ دینداری و ارزش‌های خانواده با تمایلات و قصد فرزندآوری در میان زنان متأهل شهر تهران

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 587-623

10.22059/jisr.2020.302336.1064

زینب کاوه فیروز؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ سید حسین سراج زاده؛ نگار رمضی


بازنمایی حضور و نقش زنان در سینمای قبل و بعد از انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 305-328

10.22059/jisr.2019.278085.840

امیر عظیمی دولت‌آبادی؛ سعیده داوری مقدم


تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان: مطالعۀ تجربی

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 411-432

10.22059/jisr.2019.250144.624

سیدهادی حسینی؛ رضاعلی محسنی؛ علی‌اصغر فیروزجائیان


تبیین نابرابری جنسیتی در سازمان‌های مردم‌نهاد استان آذربایجان شرقی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 179-200

10.22059/jisr.2018.246533.594

حسین صفری؛ پروانه دانش؛ خدیجه سفیری؛ سیروس فخرایی


جامعه شناسی تجربۀ زیستۀ زنان مبتلا به ایدز

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 633-660

10.22059/jisr.2018.209182.374

شیرین احمدنیا؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ سیده زهرا کاظمی نژاد


رابطة اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شهر یزد

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 277-299

10.22059/jisr.2015.55819

سیدعلیرضا افشانی؛ حمیده شیری محمدآباد


پوشش زنان و دلالت‌های معنایی آن (مطالعۀ‌ موردی: زنان جوان شهر کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 639-666

10.22059/jisr.2015.54354

جمال محمدی؛ حسین دانش مهر؛ فاضل الیاسی؛ یزدان اعظمی


درک و تصور زنان از قربانی‌شدن (مطالعة کیفی در شهر تهران)

دوره 2، شماره 3، آبان 1392، صفحه 393-412

10.22059/jisr.2013.51658

سهیلا صادقی فسایی؛ اعظم آهنگر سله بنی؛ پروانه دانش؛ مریم قاضی نژاد