کلیدواژه‌ها = سرمایۀ اجتماعی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل جامعه‌شناختی گونه‌های مدگرایی در میان شهروندان استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 763-789

افشار کبیری؛ ایوب منوچهری؛ رسول بابازاده


2. پدیدۀ ارث فرساینده یا مقوم سرمایۀ اجتماعی خانواده

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 819-841

مهرداد توکلی راد؛ غلامرضا غفاری


4. تأملی بر پیامدهای سطح خرد سرمایة اجتماعی در ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 249-275

میرطاهر موسوی؛ ملیحه شیانی


5. سنجش میزان تأثیر سازه‌های جامعه‌شناختی بر رفتارهای سلامت‌محور بین شهروندان شهر ارومیه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 239-260

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ نوشین رحیمی دهگلان


7. سرمایۀ اجتماعی در عید نوروز و پیش از آن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 647-667

علی اکبر امین بیدختی؛ نوید شریفی