کلیدواژه‌ها = خانواده
تغییرات حاد و بازاندیشی نامتعین در مفهوم خانواده؛ یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22059/jisr.2024.368977.1463

احمد کلاته ساداتی؛ زینب صبوحی گلکار


تأثیر فرزندآوری بر طول مدت ازدواج در ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 553-572

10.22059/jisr.2023.355720.1384

فاطمه ترابی؛ سمانه رنجبری بیوردی


جامعه شناسان ایرانی و پیش بینی تغییرات نهاد خانواده در ایران (یک مطالعه انتقادی)

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 293-308

10.22059/jisr.2022.347277.1331

زینب کاوه فیروز؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ محمد آقاسی


تحلیل جامعه‌شناختی پدیدۀ همباشی از منظر روحانیون و جامعه‌شناسان

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 703-733

10.22059/jisr.2022.320630.1195

پوران امیدوار؛ پروانه دانش؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی


تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 449-474

10.22059/jisr.2020.285560.903

فضه سادات حسینی؛ تقی آزاد ارمکی؛ مهری بهار؛ هاجر آذری


پدیدۀ ارث فرساینده یا مقوم سرمایۀ اجتماعی خانواده

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 819-841

10.22059/jisr.2019.247717.600

مهرداد توکلی راد؛ غلامرضا غفاری


مدرن‌شدن زنان و صمیمیت زناشویی (مطالعۀ سه نسل از زنان تبریز)

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 227-253

10.22059/jisr.2018.260939.708

عباس لطفی زاده؛ محمد جواد زاهدی؛ فاطمه گلابی


ازدواج خویشاوندی، تفاوت‌های بین‌نسلی و عوامل پشتیبان آن در کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 145-166

10.22059/jisr.2015.55080

حسین محمودیان؛ سراج الدین محمودیانی؛ سهیلا شهریاری


مطالعه و تحلیل الگوهای جامعه ‏پذیری اقتصادی کودکان شهر همدان

دوره 2، شماره 3، آبان 1392، صفحه 365-391

10.22059/jisr.2013.51657

اسماعیل بلالی؛ راهله جعفری؛ سلیمان پاک سرشت؛ سعید عیسی زاده