دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 375-550 
سنجش میزان همبستگی ملی در میان اقوام آذری و ترکمن

صفحه 495-515

10.22059/jisr.2017.228154.497

ندا خجسته نژاد؛ ابراهیم حاجیانی؛ سید رضا صالحی امیری؛ نعمت‌الله فاضلی