دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 357-512 
4. تجربه شادی در زندگی روزمره دانش آموزی

صفحه 423-445

سید ضیا هاشمی؛ محمد رضایی؛ سپیده اکبرپوران


6. ارتباط احساس محرومیت نسبی با همبستگی اجتماعی بین جوانان شهر تهران

صفحه 473-495

امیر رستگار خالد؛ میثم محمدی؛ معصومه اسماعیل بیگی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 513-696 پاییز 1393، صفحه 357-512 تابستان 1393، صفحه 193-355 بهار 1393، صفحه 1-191