تبیین جامعه‌شناختی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-31

10.22059/jisr.2014.52461

اصغر احمدی؛ فردوس آقا گل زاده؛ محمدعلی خلیلی؛ حسینعلی قبادی؛ محمدرضا جوادی‌یگانه


مقدمه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-9

محمدجواد زاهدی


تحلیل جایگاه مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در جامعه‌شناسی آکادمیک ایران (دهه‌های 1330 و 1340)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-15

10.22059/jisr.2024.366931.1450

یاسر محمدخانی؛ ابراهیم توفیق؛ محمدرضا کلاهی؛ حسین ایمانی جاجرمی


بررسی رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 9-27

10.22059/jisr.2013.36568

مرجان اردشیرزاده؛ علی اکبر فرهنگی


بازخوانی سنجه های سرمایۀ فرهنگی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 9-35

10.22059/jisr.2013.36575

محمد رضایی؛ فاطمه تشویق


تبیین جامعه‌شناختی محیط‌گرایی ایرانیان در دو سطح خرد و کلان

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 177-202

10.22059/jisr.2013.50425

امیر ملکی؛ عظیمه السادات عبداللهی