نویسنده = محمد عباس زاده
توسعۀ اجتماعی و فرهنگ سیاسی: رویکردی اجتماعی در تحلیل فرهنگ سیاسی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 1039-1057

10.22059/jisr.2022.326885.1225

خالید میارغنج؛ محمد عباس زاده؛ فاروق امین مظفری؛ جواد علیپور


مطالعه خرافه‌گرایی در میان دانشجویان با رویکرد کیفی

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 847-872

10.22059/jisr.2019.266090.748

محمد عباس زاده؛ نسرین انصاری اوزی؛ علی بوداقی


بررسی رابطه هوش اجتماعی با قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ تبریز

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 345-368

10.22059/jisr.2016.60083

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ صفر حیاتی


بررسی تأثیر دانش‌آفرینی سازمانی بر ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 431-454

10.22059/jisr.2015.56202

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ کمال کوهی؛ علی بوداقی


سنجش میزان تأثیر سازه‌های جامعه‌شناختی بر رفتارهای سلامت‌محور بین شهروندان شهر ارومیه

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 239-260

10.22059/jisr.2014.53138

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ نوشین رحیمی دهگلان


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 145-172

10.22059/jisr.2012.36551

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ سیدرضا اسلامی بناب