دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 15، مهر 1395، صفحه 345-510 
روایت‌ پژوهی کودک کار شدن در شهر مشهد

صفحه 485-510

10.22059/jisr.2016.60089

مجید فولادیان؛ جمال طوسی فر؛ سیدحسین وزیری