کلیدواژه‌ها = بازنمایی
گفتمان عدالت‌خواه و بازنمایی طبقات اجتماعی در سینمای ایران

دوره 11، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 373-402

10.22059/jisr.2022.318398.1179

احسان آقابابایی؛ محمدتقی فروتن


بازنمایی ابعاد دینداری طبقات اجتماعی در سینمای پس از انقلاب ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 995-1026

10.22059/jisr.2020.292282.965

پژمان برخورداری؛ سید حسین سراج زاده؛ عبدالمحمد کاظمی پور


بازنمایی حضور و نقش زنان در سینمای قبل و بعد از انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 305-328

10.22059/jisr.2019.278085.840

امیر عظیمی دولت‌آبادی؛ سعیده داوری مقدم


پوشش زنان و دلالت‌های معنایی آن (مطالعۀ‌ موردی: زنان جوان شهر کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 639-666

10.22059/jisr.2015.54354

جمال محمدی؛ حسین دانش مهر؛ فاضل الیاسی؛ یزدان اعظمی