نویسنده = محمدجواد زاهدی
تعداد مقالات: 7
1. جامعه‌شناسی زمانمندی زندگی روزمره در گروه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 461-488

زهرا ذاکری نصرآبادی؛ محمدجواد زاهدی؛ وحید قاسمی؛ امیر ملکی


2. مدرن‌شدن زنان و صمیمیت زناشویی (مطالعۀ سه نسل از زنان تبریز)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 227-253

عباس لطفی زاده؛ محمد جواد زاهدی؛ فاطمه گلابی


3. جامعه شناسی تجربۀ زیستۀ زنان مبتلا به ایدز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 633-660

شیرین احمدنیا؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ سیده زهرا کاظمی نژاد


5. تصور از بدن و پذیرش اجتماعی آن (مطالعه‌ای تجربی در میان دانشجویان دختر دانشگاه پیام‌نور تهران)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 571-591

مهدیه امامی غفاری؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی


6. تبیین برهم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 219-247

سعید گودرزی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ علی ربیعی؛ اسداله نقدی


7. رویکردهای توسعة اجتماعی در دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه‌های علوم اجتماعی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-91

عبد الرضا باقری بنجار؛ محمدجواد زاهدی؛ سید حجت الله موسوی