کلیدواژه‌ها = سرمایة اجتماعی
تعداد مقالات: 10
1. ارائه مدلی تجربی از شرایط برسازندۀ کنش جمعی محله ای

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 799-826

10.22059/jisr.2020.285328.904

سحر طالبی؛ خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی


3. آینده‌پژوهی تغییرات اجتماعی خانواده (ارائه یک مدل نظری ترکیبی)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 793-818

10.22059/jisr.2019.271819.792

جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ ساجده واعظ زاده


5. شبکه‌های مجازی، گزینش عقلانی و مشارکت سیاسی آنلاین

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-57

10.22059/jisr.2019.272182.793

یعقوب احمدی؛ پروین علی‌پور