کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رابطۀ توسعه و جرم در استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22059/jisr.2021.305535.1086

سعید گودرزی؛ نیره جاویدانی؛ عباس سوری


2. تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 449-474

10.22059/jisr.2020.285560.903

فضه سادات حسینی؛ تقی آزاد ارمکی؛ مهری بهار؛ هاجر آذری


3. تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 203-229

10.22059/jisr.2017.233842.527

پروین علی پور؛ محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی؛ محمدرضا جوادی‌یگانه


4. تبیین جامعه‌شناختی میزان ترس از جرم در شهرستان‌های استان همدان در دو سطح خرد و منطقه‌ای

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 663-689

10.22059/jisr.2017.60898

منوچهر رشادی؛ بیژن زارع؛ پروانه دانش؛ صلاح الدین قادری


5. رویکردهای توسعة اجتماعی در دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه‌های علوم اجتماعی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-91

10.22059/jisr.2015.55077

عبد الرضا باقری بنجار؛ محمدجواد زاهدی؛ سید حجت الله موسوی