کلیدواژه‌ها = هویت
نقش روشنفکران در تحولات اجتماعی ایران بین سالهای 1342 تا 1357

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-64

10.22059/jisr.2022.348901.1342

میثم ماهیدشتی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ عبداله ساجدی


مدیریت هویت و بدن (واکاوی اپیدمی زیبایی زنان و مردان در مراکز زیبایی شهر یزد)

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 951-967

10.22059/jisr.2022.339349.1283

مهناز فرهمند؛ فاطمه دانافر؛ احمد کلاته ساداتی؛ اکبر زارع شاه آبادی


جامعه‌پذیری فرهنگی و هویت قومی پایدار (مورد مطالعه: گروه‌های قومی اسفراین)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 249-272

10.22059/jisr.2022.311103.1136

سید قاسم حسنی؛ رحمت الله معمار؛ کبری حسن زاده


دگردیسی هویت و تغییر نام اشخاص: یک بررسی نام‌شناختی اجتماعی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 641-664

10.22059/jisr.2020.300918.1053

بهمن زندی؛ آناهیتا لطیفی؛ علی کریمی فیروزجایی؛ محمدرضا احمدخانی


شبکه‏ های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 155-176

10.22059/jisr.2013.36574

ثریا معمار؛ صمد عدلی پور؛ فائزه خاکسار


تلفن همراه و کارکردهای آن برای کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 23-54

10.22059/jisr.2012.36555

محمدرضا جوادی یگانه؛ مسعود کوثری؛ طاهره خیرخواه


رابطه‌‌‌ ابزارهای جهانی شدن و ‌هویت دینی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 39-70

10.22059/jisr.2012.36547

خدیجه سفیری؛ زهرا نعمت الهی