کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 5
1. پژوهشی درخصوص مسئله‌شناسی جوانان ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 667-696

علی قنبری برزیان


3. شبکه‏ های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 155-176

ثریا معمار؛ صمد عدلی پور؛ فائزه خاکسار


4. تلفن همراه و کارکردهای آن برای کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-54

محمدرضا جوادی یگانه؛ مسعود کوثری؛ طاهره خیرخواه


5. رابطه‌‌‌ ابزارهای جهانی شدن و ‌هویت دینی

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-70

خدیجه سفیری؛ زهرا نعمت الهی