پژوهشی درخصوص مسئله‌شناسی جوانان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش ضمن بررسی آسیب‌شناسی و مسئله‌شناسی جوانان در زمینه‌های مختلف، با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی و جامعه‌شناسی پساساختارگرا می‌کوشد به این پرسش نیز پاسخ دهد که صاحب‌نظران مسائل جوان چه مسائلی را مهمترین مسائل جوانان ایرانی می‌دانند. این پژوهش از نوع علی و استنباطی است که در آن از روش تئوری زمینه‌ای یا گرند تئوری برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های عمیق استفاده شده است. 51 مصاحبۀ انجام‌شده در این پژوهش در6 گروه دینی‌ـ اعتقادی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، سیاسی، مدیریتی و فرهنگی‌ـ ادبی دسته‌بندی شدند. بررسی کلی داده‌ها و کدگذاری آنها نشان می‌دهد که مدیران باوجود درک درست درخصوص مسئله‌شناسی جوانان، با ابهاماتی نیز رو‌به‌رو هستند. تمرکز بر مسئلۀ ازدواج که خود حکایت از تغییر در ساختار خانواده و ازدواج دارد نقطۀ عطف مسئله‌شناسی صاحب‌نظران از مسائل جوانان است. انتقاد، دغدغه و حسرت متعهدانۀ مشترکِ مصاحبه‌ها این است که دولت‌ها و مدیران آسان‌ترین راه‌ها و روش‌ها را برای حل مشکلاتِ پیش‌رو انتخاب می‌کنند و گاهی نیز مشکلات را جابجا می‌کنند. گرایش جوانان به فرقه‌ها و عرفان‌ها و عقاید منحرف و وارداتی، شادی و نیاز به شادی جوانان و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رویِ آنها، فقدان فضاهای عمومی مناسب در شهر و... از نیازها و مسائل جوانان ایرانی در زمینه‌های 5 گانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The issue of quality of youth

نویسنده [English]

 • Ali Ganbari
چکیده [English]

The study of causal inference in this study a combination of methods and techniques underlying theory or theories Grand combination was used. . In this study, in which a total of 51 in-depth interviews, interviews with 5 religious-ideological, psychological, sociological, political and cultural-literary dedicated management and some even went to the field. Analysis of the data shows that the concerns of managers and their coding despite the understanding of The issue of youth, faced with uncertainties. leading choice. In some cases, also try to shift their problems. The study analyzed data from Young people tend to distract and imported cult Howe mysticism and beliefs, joy and happiness for the young and the opportunities and threats facing it, the lack of good public spaces in the city of Iranian youth needs and issues in the field of 5-fold.These findings remained the same when alternative explanations were taken into account, such as intellectual functioning, the quality of parenting, social class, and antisocial behaviour such as fighting, lying, and stealing. The study also found evidence of spill-over effects, where social problems contributed to increasing internalizing symptoms over time. Those who were less socially competent in childhood were more likely to experience anxiety or depression in adolescence

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Gender"
 • "Identity"
 • "ْGenerational"
 • "Youth"
 • "Geology"
 • آزادارمکی، تقی و غفاری، غلامرضا (1383)، جامعه‌شناسی نسلی در ایران، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 • آزادارمکی، تقی و غیاثوند، احمد (1383)، جامعه‌شناسی تغییرات فرهنگی در ایران، تهران: انتشارات آن.
 • برنادرز ، جان (1384)، درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمۀ حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
 • تیموری، کاوه (1373)، «بررسی ارزش‌های پدران و پسران و بروز شکاف نسل‌ها»، فصلنامۀ فرهنگ عمومی، شمارۀ 16 و 17.
 • جعفرزاده­پور، فروزنده (1388)، کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 • جلیلوند، شیرین (1375)، بررسی و مقایسۀ نگرش مادران و دختران (نسل قدیم و جدید) نسبت به ارزش‌های اجتماعی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
 • حسینی بهشتی، سیدمحمد (1380)، نقش آزادی در تربیت کودکان، تهران: نشر بقعه.
 • خویی، له‌تان (1380)، جوانان استثمارشده، ترجمۀ امان‌الله ترجمان، تهران: انتشارات پرشکوه.
 • دورانت، ویل (1374)، لذات فلسفه، ترجمۀ عباس زریاب‌خویی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • ذکایی ، محمود سعید (1386)، جامعه‌شناسی جوانان ایران، تهران: انتشارات آگه .
 • رعیت علی‌آبادی، مریم (1369)، کتابشناسی جوانان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • ستوده، هدایت‌الله (1378)، روان‌شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات آوای نور .
 • شرفی ، محمدرضا (1380الف)، جوان نیروی چهارم، تهران: انتشارات سروش.
 •                (1380ب)، جوانان و بحران هویت، تهران: انتشارات سروش.
 • شفرز، برنهارد (1383)، مبانی جامعه‌شناسی جوانان، ترجمۀ کرامت­الله راسخ، تهران: نشر نی.
 • ظرفیان، غلام‌رضا (1383)، «زمینه‌های بحران هویت در نسل سوم»، در مجموعه مقالات: هویت در ایران، به کوشش علی­اکبر علیخانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی:  86-369.
 • قبادی، خسرو (1383)، «عوامل بحران‌ساز در ایران»، در مجموعه مقالات: هویت در ایران، به کوشش علی­اکبر علیخانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی:  68-345.
 • قنبری، بخشعلی(1384)، «از خود بیگانگی در اندازه­های مختلف»، هویت و بحران هویت، تهران.
 • گیبنز ، جان آر و ریمر ، بو (1381)، سیاست پست‌مدرنیته: درآمدی بر فرهنگ و سیاست معاصر، ترجمۀ منصور انصاری، تهران: انتشارات گام نو.
 • گیدنز، آنتونی (1384)، چشم‌انداز­های جهانی، ترجمۀ حمیدرضا جلایی­پور، تهران: انتشارات طرح نو.
 • لطف‌آبادی، حسین (1378)، روان‌شناسی کودک، تهران: انتشارات سمت.
 • محمدی، محمدعلی (1383)، جوانان و مناسبات نسلی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • یوسفی، نریمان (1383)، شکاف بین نسل­ها، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.