کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ جنسیتی احساس غم دانشجویان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 489-512

سعیده امینی؛ مصطفی فرزانه


2. رابطة اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شهر یزد

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 277-299

سیدعلیرضا افشانی؛ حمیده شیری محمدآباد