نویسنده = غلامرضا غفاری
پدیدۀ ارث فرساینده یا مقوم سرمایۀ اجتماعی خانواده

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 819-841

10.22059/jisr.2019.247717.600

مهرداد توکلی راد؛ غلامرضا غفاری


درک معنایی سازه‌های مؤثر بر تغییرات کیفیت زندگی در میان ساکنان منطقۀ اورامان لهون

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 341-368

10.22059/jisr.2018.232370.520

حسین دانش مهر؛ غلامرضا غفاری؛ سید احمد فیروزآبادی


جوک‌های سیاه، تعامل‌های اجتماعی و پیامدهای غیرسازندۀ آن

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 593-615

10.22059/jisr.2017.60892

مهرداد توکلی راد؛ غلامرضا غفاری


روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 107-134

10.22059/jisr.2013.36564

غلامرضا غفاری؛ علیرضا کریمی؛ حمزه نوذری