نویسنده = غلامرضا غفاری
تعداد مقالات: 5
1. پدیدۀ ارث فرساینده یا مقوم سرمایۀ اجتماعی خانواده

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 819-841

مهرداد توکلی راد؛ غلامرضا غفاری


2. درک معنایی سازه‌های مؤثر بر تغییرات کیفیت زندگی در میان ساکنان منطقۀ اورامان لهون

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 341-368

حسین دانش مهر؛ غلامرضا غفاری؛ سید احمد فیروزآبادی


3. جوک‌های سیاه، تعامل‌های اجتماعی و پیامدهای غیرسازندۀ آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 593-615

مهرداد توکلی راد؛ غلامرضا غفاری


5. روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 107-134

غلامرضا غفاری؛ علیرضا کریمی؛ حمزه نوذری