دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-217 
4. روند مطالعه کیفیت زندگی در ایران

صفحه 107-134

10.22059/jisr.2013.36564

غلامرضا غفاری؛ علیرضا کریمی؛ حمزه نوذری


7. واکاوی مفهومی دلبستگی ملی

صفحه 179-205

10.22059/jisr.2013.36567

سیدعلی هاشمیانفر؛ رضا اسماعیلی؛ سیدضیاء هاشمی؛ مینا جلالی