کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جدایی‌گزینی‌های اجتماعی- فضایی مهاجران در شهر مشهد

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 151-178

مجتبی رفیعیان؛ محمد قضایی؛ رضا قاضی


3. رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و رضایت‌مندی از مهاجرت درشهرستان بهارستان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 663-684

حسین محمودیان؛ سعید مقدس


4. تحلیلی بر علل و پیامدهای شکل گیری مناطق حاشیه نشین با نگرش ویژه بر شهر خمین

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 121-138

محمدباقر علیزاده اقدم؛ حمیده محمدامینی