کلیدواژه‌ها = طرد اجتماعی
تعداد مقالات: 5
2. جامعه شناسی تجربۀ زیستۀ زنان مبتلا به ایدز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 633-660

شیرین احمدنیا؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ سیده زهرا کاظمی نژاد


3. تحلیل مشکلات فردی- اجتماعی تراجنسی‌ ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 735-765

مهناز فرهمند؛ فاطمه دانافر


5. طرد اجتماعی مورد مطالعه: طرد عینی و ذهنی سالمندان شهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 599-626

سوسن باستانی؛ فاطمه رهنما؛ مریم قاضی نژاد