نویسنده = محمدباقر علیزاده اقدم
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رابطه هوش اجتماعی با قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ تبریز

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 345-368

10.22059/jisr.2016.60083

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ صفر حیاتی


2. بررسی تأثیر دانش‌آفرینی سازمانی بر ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 431-454

10.22059/jisr.2015.56202

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ کمال کوهی؛ علی بوداقی


3. سنجش میزان تأثیر سازه‌های جامعه‌شناختی بر رفتارهای سلامت‌محور بین شهروندان شهر ارومیه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 239-260

10.22059/jisr.2014.53138

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ نوشین رحیمی دهگلان


4. بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگین‌شهر

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 525-564

10.22059/jisr.2013.52284

محمدباقر علیزاده اقدم؛ عزت الله سام آرام؛ سعید سلطانی بهرام؛ خدیجه رجایی


5. تحلیلی بر علل و پیامدهای شکل گیری مناطق حاشیه نشین با نگرش ویژه بر شهر خمین

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 121-138

10.22059/jisr.2012.36558

محمدباقر علیزاده اقدم؛ حمیده محمدامینی