کلیدواژه‌ها = پوشش
مواجهه جوانان با سیاستگذاری پوشش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.330806.1241

عبدالله بیچرانلو؛ سحر عارف


پوشش زنان و دلالت‌های معنایی آن (مطالعۀ‌ موردی: زنان جوان شهر کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 639-666

10.22059/jisr.2015.54354

جمال محمدی؛ حسین دانش مهر؛ فاضل الیاسی؛ یزدان اعظمی


بررسی گرایش دختران دانشجو به حجاب و بدحجابی

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 139-172

10.22059/jisr.2012.36559

نعمت اله کرم اللهی؛ محمد آقاسی