نویسنده = حسین دانش مهر
تعداد مقالات: 4
1. درک معنایی دختران جوان از پدیده پوشش؛ ارائه روایتی از مسئله (مورد مطالعه؛ دختران شهر شاهین دژ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22059/jisr.2022.315547.1161

حسین دانش مهر؛ الناز حسن خانی


3. درک معنایی سازه‌های مؤثر بر تغییرات کیفیت زندگی در میان ساکنان منطقۀ اورامان لهون

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 341-368

10.22059/jisr.2018.232370.520

حسین دانش مهر؛ غلامرضا غفاری؛ سید احمد فیروزآبادی


4. پوشش زنان و دلالت‌های معنایی آن (مطالعۀ‌ موردی: زنان جوان شهر کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 639-666

10.22059/jisr.2015.54354

جمال محمدی؛ حسین دانش مهر؛ فاضل الیاسی؛ یزدان اعظمی