نویسنده = محمدجواد زاهدی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 203-229

پروین علی پور؛ محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی؛ محمدرضا جوادی‌یگانه


2. تحلیل فضایی- جامعه‌شناختی جرم سرقت از منزل در شهر کرمانشاه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 295-318

امین اکبری؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی؛ شاه بختی رستمی


3. مقدمه

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-9

محمدجواد زاهدی