کلیدواژه‌ها = روش کیفی
تعداد مقالات: 2
1. حافظۀ جمعی و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت شهری (مورد مطالعه: محلۀ وحدت اسلامی و شهرک غرب)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 533-556

احمد نادری؛ مهدی اکبری گلزار؛ زهرا فاضلی


2. درک و تصور زنان از قربانی‌شدن (مطالعة کیفی در شهر تهران)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 393-412

سهیلا صادقی فسایی؛ اعظم آهنگر سله بنی؛ پروانه دانش؛ مریم قاضی نژاد