نویسنده = اسدالله نقدی
تعداد مقالات: 2
1. تصور ذهنی و تجربۀ عینی زنان از امنیت (مورد مطالعه: زنان شاغل در بخش غیررسمی در شهر همدان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 285-306

علی‌محمد قدسی؛ اسدالله نقدی؛ محبوبه رویین‌تن


2. بررسی رضایتمندی سکونتی در شهر همدان و تعیین کننده های جامعه شناختی آن

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 455-475

اسداله نقدی؛ اسماعیل بلالی؛ فریبا محمدرضایی