نویسنده = احسان آقابابایی
تعداد مقالات: 2
1. برساخت سوژه دینی در گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 691-716

آرش حسن‌پور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی


2. تحلیل تفسیری کنش جوک گویی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 405-421

احسان آقابابایی