نویسنده = مریم قاضی نژاد
تعداد مقالات: 3
2. طرد اجتماعی مورد مطالعه: طرد عینی و ذهنی سالمندان شهر تهران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 599-626

10.22059/jisr.2013.52292

سوسن باستانی؛ فاطمه رهنما؛ مریم قاضی نژاد


3. درک و تصور زنان از قربانی‌شدن (مطالعة کیفی در شهر تهران)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 393-412

10.22059/jisr.2013.51658

سهیلا صادقی فسایی؛ اعظم آهنگر سله بنی؛ پروانه دانش؛ مریم قاضی نژاد