نویسنده = عبدالحسین کلانتری
تعداد مقالات: 3
2. واکاوی جامعه‌شناختی احساسات شهروندان تهرانی به محیط‌زیست

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 301-322

عبدالحسین کلانتری؛ مسعود کیانپور؛ وحید مزیدی شرف آبادی


3. تحصیلات و مصرف فرهنگی در شهر تهران

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 111-131

عبدالحسین کلانتری؛ ولی اله رستمعلی زاده؛ اعظم نسیم افزا