نویسنده = سیدسعید زاهد
تعداد مقالات: 2
1. آینده‌پژوهی فرهنگ زیست‌محیطی با روش اکتشاف و اعتباریابی سناریو (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 441-468

سیدسعید زاهد زاهدانی؛ بهزاد حکیمی‌نیا؛ منصور طبیعی؛ علی گلی


2. گفتمان‏ های پوشش ملی در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 49-74

سیدسعید زاهد؛ مهدی کاوه