دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22059/jisr.2022.319915.1191

مرضیه ساعی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده


2. عوامل جامعه‌شناختی موثر بر مصرف انرژی خانگی (مروری سیستماتیک بر مطالعات حوزه انرژی در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22059/jisr.2022.330234.1237

الهه سادات اکبرنیا؛ صادق صالحی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ غلامرضا حیدری


3. زنان و برساخت روابط زناشویی در فضای مجازی مطالعه موردی «تالار گفتگوی سایت اینترنتی نی نی سایت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22059/jisr.2022.321592.1199

مهسا تیزچنگ


4. گفتمان عدالتخواه و بازنمایی طبقات اجتماعی در سینمای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22059/jisr.2022.318398.1179

محمدتقی فروتن؛ احسان آقابابایی


5. ارائه مدل توسعه گردشگری پایدار اجتماعی قوم ترکمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22059/jisr.2022.333401.1258

نازلی محمدی اهرنجانی؛ سیدابوالقاسم میرا؛ منیژه مقصودی


7. ایستارهای گفتمان های روشنفکری دینی ایران معاصر در سلامت اجتماعی افراد جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22059/jisr.2022.319649.1187

میکائیل رسولزاده


8. اشیاء، واژگان، وسیاست در ایران پسا جنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22059/jisr.2022.336041.1267

کوشا گرجی صفت


9. تحلیل عوامل مؤثر بر نحوه مواجهه افراد با بیماری کرونا با تأکید بر دینداری و بی‌تفاوتی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

10.22059/jisr.2022.325935.1220

بهنام لطفی خاچکی؛ طاهره لطفی خاچکی