کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 3
1. تصور ذهنی و تجربۀ عینی زنان از امنیت (مورد مطالعه: زنان شاغل در بخش غیررسمی در شهر همدان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 285-306

علی‌محمد قدسی؛ اسدالله نقدی؛ محبوبه رویین‌تن


3. تلفن همراه و کارکردهای آن برای کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-54

محمدرضا جوادی یگانه؛ مسعود کوثری؛ طاهره خیرخواه