کلیدواژه‌ها = ازدواج
تعداد مقالات: 2
1. نگرش‌سنجی پدیدة دیررسی ازدواج (مورد مطالعه: شهر ایلام)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 685-706

امیر رستگار خالد؛ ماریا رحیمی؛ هاجر عظیمی