نویسنده = مهناز فرهمند
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ مدارای دینی اهل تشیع و اهل تسنن شهر زاهدان و عوامل مؤثر بر آن

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-82

مهناز فرهمند؛ میلاد درخشانی


2. تحلیل مشکلات فردی- اجتماعی تراجنسی‌ ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 735-765

مهناز فرهمند؛ فاطمه دانافر