نویسنده = مهرداد توکلی راد
تعداد مقالات: 2
1. پدیدۀ ارث فرساینده یا مقوم سرمایۀ اجتماعی خانواده

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 819-841

مهرداد توکلی راد؛ غلامرضا غفاری


2. جوک‌های سیاه، تعامل‌های اجتماعی و پیامدهای غیرسازندۀ آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 593-615

مهرداد توکلی راد؛ غلامرضا غفاری