نویسنده = زهرا پازوکی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. اعتماد اجتماعی، زنان و سیاست‌های مقابله با تغییرات آب‌وهوا

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 221-238

صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد