نویسنده = یونس نوربخش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نسبت جادو با فرقۀ سیاسی- مذهبی طلوعی، با تأکید بر قوم بختیاری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 255-278

ابوالفضل ذوالفقاری؛ یونس نوربخش؛ پیمان محمودی


2. رابطة متغیر‌های دانشگاهی و نگرش دانشجویان به دین

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-60

یونس نوربخش؛ حامد طالبیان؛ محمدمهدی مولایی