نویسنده = محمدرضا جوادی یگانه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اجتماعی رابطۀ سازمان صنفی و سازمان فتوت در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 279-309

محمدرضا جوادی یگانه؛ ساجده علامه


2. تلفن همراه و کارکردهای آن برای کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-54

محمدرضا جوادی یگانه؛ مسعود کوثری؛ طاهره خیرخواه