غار آقا شاه‌بلبل: مردم‌نگاری چندصدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی انسان شناسی دانشگاه تهران

2 استادیار انسان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

این مردم‌نگاری یک مردم‌نگاری دیالوژیک، گفتگویی و مباحثه‌ای است میان میدان و دو پژوهشگر. مردم‌نگاری دیالوژیک یا انسان‌شناسی دیالوژیک حاصل انقلاب متنی در انسان‌شناسی است. انسان‌شناسی متنی یا تفسیری با تعریف فرهنگ به مثابة متن در دهه‌های 1970 و 1980 پدید آمد. انقلاب متنی گیرتز باعث شد تا رخدادها و اعمال همچون متن‌هایی تفسیر شوند. پیروان گیرتز همچون جورج مارکوس، جیمز کلیفورد، پل رابینو، وینسنت کراپانزانو، و مایکل فیشر نیز بر آن شدند که لحظة مردم‌نگارانه لحظة نوشتن فرهنگ است. ما در این مقاله متأثر از رویکرد مردم‌نگاری چندصدایی در مکتب انسان‌شناسی تفسیری، تلاش کرده‌ایم تا تجربة خود از میدان آقا شاه‌بلبل را سامان دهیم. تمرکز ما بر روایت‌هایی است که در خصوص آقا شاه‌بلبل در منطقة دلیجان در استان مرکزی گفته می‌شود. با دو دورة حضور میدانی در مناطق اطراف غار آقا شاه‌بلبل بر آن بودیم تا صداهای فرهنگ را بشنویم و صداهای خودمان را نیز به این صداها بیفزاییم تا قادر شویم آهنگ فرهنگ را به گوش مخاطبانمان برسانیم. صداهای فرهنگ شامل روایت‌های گوناگون بومیان و صداهای پژوهشگران عبارت بود از آنگونه که شاه‌بلبل روایت می‌‌شود، و آنگونه که حس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agha Shah-Bolbol Cave: A Polyphonic Ethnography

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohseni-Motlagh 1
  • Asghar Izadi-Jairan 2
1 MA Student, Anthropology, University of Tehran, Iran
2 Assistan Professor, Department of Anthropology, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This ethnography is a dialogic ethnography between field and two researchers. Dialogic ethnography or dialogic anthropology was a result of textual revolution in discipline. Textual or interpretive anthropology has been definition of culture as text founded in 1970s and 1980s. Geertzian textual revolution considered and interpreted events and actions as texts. Marcus, Clifford, Rabinow, Crapanzano, and Fischer, as Geertz followers hold that ethnographic moment is the moment of writing culture. Affected by polyphonic ethnography in this essay, we tried organized our experience from the field of Agha Shah-Bolbol. Our focus is on the narratives that produced about Agha Shah-Bolbol cave in the region of Delijan, Markazi Province. By two period of doing fieldwork in the around of Agha Shah-Bolbol cave, we tried to hear the voices of culture and added our voices to these that enabled us conveyed the symphony of this culture to audience. Voices of culture includes various narratives of indigenious people and the voices of researchers: the way Agha Shah-Bolbol narrative and the way Agha Shah-Bolbol sensed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agha Shah-Bolbol cave
  • Delijan
  • interpretive anthropology
  • Narrative
  • polyphonic ethnography