مقایسة تحلیلی ارزش‌های زیست‌محیطی جهان اسلام و غرب؛ تحلیل ثانویة داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی (WVS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی محیط زیست دانشگاه مازندران

2 مربی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور جهرم، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

جوامع عصر حاضر علاوه بر بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی با مسائل و بحران‌های زیست‌محیطی مواجه‌اند و این مسئله بسیاری از دانشمندان اجتماعی را ملزم به مطالعة ارزش‌های زیست‌محیطی کرده است. بسیاری از این مطالعات نشان می‌دهد ارزش‌های ‌زیست‌محیطی و تعهدات اخلاقی در قبال محیط زیست ریشه در جهان‌بینی و آموزه‌های دینی جامعه دارد. هدف مقالة حاضر بررسی جایگاه ارزش‌های زیست‌محیطی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان با رویکرد تطبیقی است. بدین منظور و با استفاده از تحلیل ثانویه و به‌کارگیری داده‌های موج پنجم پیمایش جهانی ارزش‌ها (wvs) کشورهای مسلمان ترکیه، اندونزی، مصر، اردن و کشورهای غیرمسلمان امریکا، کانادا، آلمان، سوئیس از نظر برخی ارزش‌های زیست‌محیطی مقایسه شدند. یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد تفاوت چندانی به لحاظ شاخص‌های زیست‌محیطی بررسی‌شده میان کشورهای مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد. با وجود این، کشورهای مسلمان مسائل زیست‌محیطی، نظیر بدی آب و هوا و نامناسب‌بودن وضعیت بهداشت، را جدّی‌تر از کشورهای غیر مسلمانان می‌دانند. علاوه بر این، کشورهای مسلمان بیشتر دولت را مسئول رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌دانند. در خاتمه، دلایل احتمالی عدم تفاوت بین کشورهای مسلمان و کشورهای غیرمسلمان از حیث ملاحظات زیست‌محیطی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of environmental values between Islam and West world (Secondary analysis of world values survey)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Salehi 1
  • Mojtaba Hemaiatkhah Jahromi 2
1 Assistant Professor, Sociology, University of Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Current societies are not only faced with social, economic, political and cultural problems but also with environmental crises and this forced many social scientists to study environmental values. Some previous studies have shown that environmental values and moral commitment toward the environment are rooted in a specific worldview and religious education. The purpose of this study is to investigate status of environmental values among Muslim and non-Muslim countries with applying comparative approach. To meet this goal, with using secondary analysis and applying data of fifth wave of World Values Survey, Islamic countries consists of Turkey, Indonesia, Egypt and Jordan, of non-Muslim countries consists of the United States of America, Canada, Germany and Switzerland were compared with regard to some types of environmental values. The results of the study show that there is no significant difference between Muslim and non-Muslim countries with regard to environmental index. However, Muslim countries take environmental issues such as bad weather, climate change and hygiene more seriously compared with their non-Muslims counterpart. Furthermore, Muslim countries view the government much more responsible to cope with these environmental problems. Finally, the paper explains about the possible reasons of lack of difference between Muslim and non-Muslim countries in terms of environmental concern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment
  • Environmental values
  • Muslim countries
  • non-Muslim countries
  • world value survey