کلیدواژه‌ها = تلفن همراه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فضای عاطفی و کنترل والدین بر کاربردهای تلفن همراه در بین نوجوانان شهر تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 195-218

شراره مهدی زاده؛ نرگس طالبی تماجانی


2. تلفن همراه و کارکردهای آن برای کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-54

محمدرضا جوادی یگانه؛ مسعود کوثری؛ طاهره خیرخواه