کلیدواژه‌ها = تبیین‌گرهای کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 1
1. درک معنایی سازه‌های مؤثر بر تغییرات کیفیت زندگی در میان ساکنان منطقۀ اورامان لهون

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 341-368

حسین دانش مهر؛ غلامرضا غفاری؛ سید احمد فیروزآبادی