کلیدواژه‌ها = طلوعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نسبت جادو با فرقۀ سیاسی- مذهبی طلوعی، با تأکید بر قوم بختیاری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 255-278

ابوالفضل ذوالفقاری؛ یونس نوربخش؛ پیمان محمودی