کلیدواژه‌ها = کودک خیابانی
ارزشیابی اثربخشی طرح سامان‌دهی کودکان خیابانی ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 827-854

10.22059/jisr.2020.257928.686

ملیحه عرشی؛ محمد سبزی خوشنامی؛ الهام محمدی؛ مرضیه تکفلی؛ فرانک ایمانی


روایت‌ پژوهی کودک کار شدن در شهر مشهد

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 485-510

10.22059/jisr.2016.60089

مجید فولادیان؛ جمال طوسی فر؛ سیدحسین وزیری