کلیدواژه‌ها = تعاملات اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. پدیدۀ ارث فرساینده یا مقوم سرمایۀ اجتماعی خانواده

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 819-841

مهرداد توکلی راد؛ غلامرضا غفاری